KIROPRAKTIKK
Første konsultasjon

Første gang du møter en kiropraktor ved Helse Billingstad vil målet være å få et klart bilde av dine plager og din generelle helse. Vi ønsker at du skal få muligheten til å forklare detaljert om dine problemer, og våre kiropraktorer vil også kunne spørre om konfidensiell og personlig informasjon relatert til din helse. Dette vil også være en mulighet for deg å diskutere og lufte eventuelle bekymringer du har- både til symptomer og behandling. Vi ønsker at du skal føle deg velkommen, trygg og ivaretatt første gang du møter en kiropraktor ved Helse Billingstad slik at vi kan tilby deg den beste behandlingen.

Kiropraktoren vil ved første besøk gjennomføre en helhetlig undersøkelse av deg som inkluderer blant annet muskler, ledd, nerver, blodtrykk, pust, bevegelse- og ganganalyse. Når vi etter undersøkelsen har et komplett bilde av dine symptomer og plager, vil vi diskutere våre funn med deg i et språk du forstår. Vi vil vurdere om kiropraktikk er den beste behandlingen, hvilke behandlingsalternativer (herunder behandlingsplan) som finnes, om vi ser oss nødt til å henvise deg til bildediagnostikk eller til en annen spesialist.

Prolapsforløpet

Et standardisert forløp for pasienter som har lumbalt skiveprolaps med rottrykk. Forløpet er basert på nasjonale kliniske retningslinjer for korsryggsmerter med nerverotsaffeksjon. Standardisert prolapsforløp består av fire fastlagte konsultasjoner til undersøkelse, rådgivning og behandling i løpet av åtte uker. Etter den første konsultasjonen gis det påfølgende konsultasjoner i henholdsvis uke 2, 4 og 8. I løpet av de åtte ukene kan det være aktuelt med ekstra konsultasjoner hvis det er behov for mer aktiv behandling, oppfølging eller overvåkning av tilstanden. Helse Billingstad er opptatt av trygg behandling på grunnlag av nasjonale retningslinjer og siste oppdaterte forskning. Les mer på prolapsforløpet.no.

Utvidet korsryggundersøkelse (UKRUS)

Mange som får ryggplager blir bra etter kort tid, og de fleste klarer seg bra med lite eller ingen behandling. Dessverre opplever likevel en del pasienter vedvarende ryggsmerter eller plager som stadig kommer tilbake. Utvidet korsryggundersøkelse – UKRUS, er en standardisert utredning av pasienter med korsryggsmerter som har vart mer enn to uker. I tilfeller hvor plagene reduserer livskvaliteten, er det nødvendig å gjøre en grundig utredning for å finne årsaken til problemet slik at diagnose kan stilles og legges til grunn for et tilpasset behandlingsforløp. I sin behandling bruker kiropraktoren ofte manuelle behandlingsteknikker sammen med øvelser, råd, veiledning og kognitiv behandling. Behandlingen er trygg og medikamentfri, og tilpasses pasienten ut ifra best tilgjengelig forskning, kiropraktorens kliniske erfaring og pasientens preferanser – som er de tre byggestenene i alle kunnskapsbasert praksis (kiropraktikk.no)

Hva er UKRUS
 • Standardisert anamnese, evidensbasert og objektiv undersøkelse (UKRUS)
 • Informasjon og veiledning til pasienten
 • Anbefaling om videre oppfølging med epikrise til fastlege
 • Hvis ett eller flere av disse punktene passer, kan UKRUS være aktuelt:
 • Smerter og vondt i korsryggen
 • Plager i mer enn to uker
 • Utstråling eller nummenhet til lår, legg eller føtter
 • Kan ikke gå langt uten pauser
 • Er engstelig for ryggplagene
 • Står i fare for å utvikle kroniske plager
 • Står i fare for å bli sykemeldt utover arbeidsgiverperioden
 • Diagnose uavklart
Spinal stenose forløp

Lumbal spinal stenose er som regel en tilstand av slitasjeskade i ryggen som kan føre til smerter i sete, lår og legg samt vanskeligheter med å gå. Etter grundig undersøkelse og utredning vil kiropraktoren ved Helse Billingstad diskutere med deg om din tilstand passer inn i spinal stenose forløpet. Ved spinal stenoseforløpet vil du gjennomgå en serie med behandling samt spesielt tilrettelagt egentrening og øvelser for å mestre plagene som følger med lumbal spinal stenose. Spinal stenoseforløpet er basert på nyere forskning innen behandling av lumbal spinal stenose fra Toronto, Canada. Les mer om forskningen bak stenoseforløpet her.

Telefon: 949 88 031

Call Now Button