KLINISK ERNÆRING
Klinisk Ernæring

Klinisk ernæringsfysiologi omhandler medisinsk ernæringsbehandling samt kostveiledning til personer med ulike ernæringsrelaterte sykdommer. En klinisk ernæringsfysiolog undersøker, stiller diagnoser og veileder om forebygging og behandling av kostholdsrelaterte sykdommer, samt kartlegger ernæringsstatus og korrigerer denne om nødvendig. Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Ved Helse Billingstad tilbyr vi deg en individuell tilpasset behandlingsplan der vi:

  • kartlegger og vurderer ditt ernæringsbehov ut fra din sykehistorie, høyde, vekt og blodprøver
  • anbefaler deg behandling ved å justere kostholdet, eller begynne med spesialkost
  • gir deg råd om kosthold gjennom enkeltkonsultasjoner og/eller gjennom gruppeundervisning
  • forebygger, veileder og behandler livsstilssykdommer, som hjerte- og karsykdom, diabetes type 2 og overvekt
  • gir råd om ernæring og fysisk aktivitet som kan bidra til å reversere insulinresistens og metabolsk syndrom
  • hjelper deg med et tilpasset kosthold ved plager knyttet til mage- og tarmsystemet
  • sikrer ditt inntak av næringsstoffer ved matvareintoleranser og -allergier
  • hjelper deg med ernæringsutfordringer knyttet opp mot idrett og spiseforstyrrelser
  • gir råd til alle aldersgrupper
  • utarbeider konkrete mål i samarbeid med deg

Sett din helse i fokus ved å ta kontakt med Helse Billingstad for å få en individuell tilpasset ernæringsplan og oppfølgning av en autorisert klinisk ernæringsfysiolog

Mage- tarmsystemet

Stadig flere av oss opplever ubehag og/eller smerter tilknyttet fordøyelsessystemet. Antall individer diagnostisert med den inflammatoriske tarmsykdommen cøliaki er økende. Dersom allerede har fått diagnostisert en matallergi eller -intoleranse er det viktig å få kvalitetssjekket ditt kosthold om det er optimalt på næringsstoffer. Irritabel tarmsyndrom (IBS) er en vanlig men ikke farlig tarmlidelse. Årsaker kan være en stressende livsstil og et feilaktig kosthold. IBS er en eksklusjonsdiagnose, dvs det er viktig å utelukke andre sykdommer i fordøyelsessystemet før IBS stilles. Dersom du mistenker at det kan være noe med maten du ikke tåler/reagerer på kan du ta kontakt med oss for å få en gjennomgang med klinisk ernæringsfysiolog.

Idrettsernæring

Riktig ernæring er viktig for idrettsprestasjon og restitusjon. Behovet varierer med typer idrett samt med hvor mye som trenes. Unge individer som trener mye har økte behov til et riktig sammensatt kosthold da det i tillegg skal tas hensyn til vekst og utvikling. Vi tilbyr individuell veiledning og oppfølging til alle aldersgrupper med fokus på et sunt og bevisst bilde av din kropp og helse.

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser kan ramme begge kjønn i alle aldersgrupper. Vi fokuserer på et sunt bilde av kropp og mat for alle individer. Vi tilbyr oppfølging til de som har fått diagnostisert spiseforstyrrelser som bulemi og anoreksi. Er du blant de som tidligere har fått diagnostisert noen av disse, tilbyr vi veiledning og oppfølging av dette. Er du usikker om du har et sunt forhold til mat eller har et dårlig selvbilde kan vi hjelpe deg ved å tilby individuell veiledning.

Telefon: 949 88 031

Call Now Button